Certifikace

Jsme držiteli certifikátů certifikací IMS

Kvalita poskytovaných montážních, servisních a bezpečnostních služeb skupiny Lenia Indus Group je garantována koncesními listinami, certifikací CI ČAP i členstvím v Elektrotechnické asociaci a AGA. Při výstavbě bezpečnostních systémů pracujeme podle bezpečnostních standardů v návaznosti na platné normy ČSN a předpisy Certifikačního institutu České asociace pojišťoven.

Certifikáty

 • Systém managementu jakosti podle normy
  ČSN EN ISO 9001

 • Systém enviromentálního managementu podle normy
  ČSN EN ISO 14001

 • Systém managementu bezpečnosti informací podle normy
  ČSN ISO/IEC 27001

 • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví podle normy
  ČSN 45001

 • Osvědčení NBÚ pro přístup k utajovaným informacím do stupně DŮVĚRNÉ

 • Certifikát informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi do a včetně stupně utajení VYHRAZENÉ


Kvalifikace servisních techniků

Společnost LENIA pořádá pro své zaměstnance pravidelná školení technologií, a to nejen vlastních, ale všech dostupných na českém trhu. V otázkách školení nových technologií se nejedná o nadstandard, nýbrž o několikaletou praxi, kdy je znalost problematiky systémů instalovaných u zákazníků nezbytnou nutností k provádění kvalitního a rychlého servisu.

Společnost LENIA vede své zaměstnance ke zdokonalování činnosti, zavádí nejnovější technologie. Díky flexibilitě v otázkách IBS máme velké předpoklady k co nejrychlejšímu získávání nových informací a zákazníků.

Atesty a prohlášení o shodě k nabízeným zařízením

Materiál nabízený společností LENIA je certifikovaný pro použití v ČR a na Slovensku. Všechny nabízené produkty splňují příslušné normy ČSN-EN. Společnost LENIA pracuje dle systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

Společnost LENIA při realizaci každé zakázky automaticky předává zákazníkovi společně s předávacím protokolem manuály v českém jazyce, prohlášení o shodě, případně kopie všech atestů dodaných zařízení v návaznosti na platnou legislativu v ČR. Prohlášení o shodě i atesty jednotlivých zařízení a výrobků jsou kdykoli k nahlédnutí v archivu společnosti LENIA.

Vše pro spokojenost klienta

Hlavním heslem společnosti je „SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK“. Společnost LENIA klade důraz především na kvalitu, jak technologií, které nabízí, tak kvalitu poskytovaných služeb spojenou s maximální flexibilitou. Společnost se řídí zásadou - poskytnout klientovi vždy takové služby, které budou maximálně naplňovat jeho představy a zajistí jeho plnou spokojenost.