Identifikační systém WAM4 pro sledování docházky

Systém zajišťuje evidenci sledování a vyhodnocení docházky zaměstnanců na pracovišti.

Vysoce efektivní systém, který rovněž realizujeme na klíč.