Provádění revizí a zákonných prohlídek včetně následného servisu

Zajišťujeme provádění revizí, kontrol, zkoušek a oprav na elektrickém zařízení, slaboproudých systémech (PZTS, CCTV, EKV, EPS atd.), plynovém zařízení, tlakovém zařízení, zdvihacím zařízení včetně výtahů, klimatizaci, protipožárním zařízení, spalinových cestách a komínech.