Elektrická požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace slouží k ochraně života osob, majetku a prostor při vzniku požáru.

Doporučujeme její instalaci zvláště v případě objektů se zvýšeným pohybem osob a v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

Garantujeme bezproblémovou funkčnost po celou dobu provozu.